Strategi og Forretningsutvikling

 

All erfaring med å gjennomføre strategi prosesser og etablere gode forretningsmodellen er samlet i Kr-Im sin egenproduserte veileder "Strategi og forretningsutvikling. En veileder for SMB bedrifter"

Denne veilederen fokuserer på alle aspekter knyttet til en slik prosess. Den inneholder også en rekke tips til maler som er gode å støtte seg på og du finner linker som hjelper deg til å finne mer informasjon. 

Veilederen har tre faser. Disse bygger på hverandre og alle fasene må gjennomføres for å komme i mål. Etter hver fase har du mer nyttig kunnskap om din egen virksomhet og hva som skal sikre deg suksess.

Fase 1 er en kartlegging av dagens situasjon. Dette innebærer også å få oversikt over hva du kan om konkurranse situasjonen. Et viktig mål med fase 1 er at du blir sikrere på at du har en god ide og at det er mulig å realisere denne.

Etter fase 2 skriver Kr-Im en rapport som presenteres for virksomhetens ledelse og styre. Dette er en klar og tydelig strategi for hva som må gjøres. Hvilken rekkefølge og til hvilke tider. Dette skal være en plan som er fokusert slik at det er lett å følge opp, og evt korrigere avvik. 

Fase 3 er implementering av strategien så  ledelse og styret tar ansvar for fase 3. Fase tre går over i den årlige revisjonen av strategi som bør gjennomføres av styre og ledelse i fellesskap. Kr-Im kan selvfølgelig ta en rolle i prosessen gjennom å ha en posisjon i selskapet over en periode, ta del i styret eller være coach for selskapets ledelse.