Strategi og Forretningsutvikling

Kr-Im er fokusert på å bidra overfor Gründere og virksomheter i SMB markedet som ønsker en plan for å lykkes;

  • med å realisere drømmer
  • med å komme gjennom en vanskelig periode
  • med overgangen fra oppstart til stabil drift
  • med andre situasjoner som krever strukturert innsats

Dette er situasjoner som har det til felles at det er nødvendig med en tydelig forretningsmodell og en klar strategi. Det er dette Kr-Im hjelper deg med.

Kr-Im har samlet sin erfaring i en veileder som brukes som basis i disse prosessene.

Executive coaching

Alle ledere har behov for en sparringpartner. Kr-Im har lang erfaring med å ha denne rollen i mange forskjellige bransjer. 

Coaching er en metode hvor det viktigste er å lytte og speile slik at du tar de riktige valgene. For å kunne gjøre dette effektivt er det viktig å ha egen erfaring som leder for rask sette seg inn i situasjonen og kunne stille de riktige spørsmålene. 

I mange situasjoner er det riktig å supplere coach rollen med å være rådgiver. Med den erfaring Kr-Im har vil du få gode råd. I mange tilfeller vil du kunne få en klar oppskrift på hvordan løse problemet. Kr-Im er ikke tilhenger av at all skal finne opp hjulet - det har vi og da skal vi bruke det.

Din HR-avdeling

Dette er et tilbud til virksomheter med 5 til 30 ansatte.

En avtale med Kr-Im AS om leveranse av «Din HR-avdeling» vil gi;

  • Trygghet for gode HR-prosesser i din virksomhet
  • Trygghet for kompetent HR-ressurs når du trenger det
  • Trygghet for at virksomheten følger alle relevante lover og forskrifter innen HR-feltet
  • Trygghet for at du og dine ledere får relevant støtte fra en erfaren leder ved behov

Når Kr-Im AS tar rollen som "Din HR-avdeling" vil du oppleve at du har din egen HR-avdeling.