Din HR-avdeling

Dette er et tilbud til virksomheter med 5 til 30 ansatte.

En avtale med Kr-Im AS om leveranse av «Din HR-avdeling» vil gi;

 • Trygghet for gode HR-prosesser i din virksomhet
 • Trygghet for kompetent HR-ressurs når du trenger det
 • Trygghet for at virksomheten følger alle relevante lover og forskrifter innen HR-feltet
 • Trygghet for at du og dine ledere får relevant støtte fra en erfaren leder ved behov

 Inkl. i basistjenesten er:

 • Oppstart møte, ½ dag. Vi går gjennom organisasjonen, strategi, økonomi, bransje, virksomhetens forretningsmodell og hva som er kritisk for å lykkes.
 • Månedlig dialog med daglig leder. For å være en god HR-avdeling må jeg være informert så jeg kan være i forkant
 • Gjennomgang av HR policy                                               
 • Gjennomgang av ansettelseskontrakter
 • Løpende veiledning til ledelsen i generelle HR spørsmål
 • Sikre at virksomheten følger relevante lover og forskrifter innen HR-området
 • Tilgang på oppdatert lovverk, forskrifter med mer som er relevant for virksomheten

Dette er en tjeneste du abonnerer på. Du betaler et fast beløp hver måned for basistjenesten. Som abonnent kan du også få tilgang til tilleggstjenester. Disse prises separat. Du skal alltid føle at du har fått verdi for investeringen.

 Kr-Im AS abonnerer på oppslagsverk (for eksempel Simployer eller annet tilsvarende) og holder seg oppdatert.                     

Fakturering skjer 12 måneder pr år, og minimums lengde på avtalen er 1 år. Etter dette kan avtalen sies opp med 3 måneders varsel.          

 • Din HR-avdeling er tilgjengelig når du trenger det. Du kan alltid ta kontakt. Du får respons samme dag. 
 • Du skal oppleve at Din HR-avdeling er en "in-house" ressurs som kjenner virksomheten, deg og dine ansatte.
 • Din HR-avdeling skal kjenne virksomheten godt nok til å være proaktiv.
 • Din HR-avdeling er oppdatert på lover og forskrifter som er relevant for din virksomhet.

Tilleggstjenester som Kr-Im AS kan levere er:                                                 

 • Rekruttering                                                           
 • Lederutvikling      
 • Leder coaching                                                            
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategi og forretningsutvikling                                                                 
 • Styre evaluering