Kort om meg;

Jørgen Kreyberg, 17.05 1961

Edit photo

Psykolog, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Tilleggsutdanning i Styrearbeid fra BI.

Jeg har arbeidet med utviklings- og endringsprosesser i hele mitt yrkesliv. Min rolle i disse prosessene har ofte vært som HR-leder og konsulent, men også som styremedlem/-leder. Det største prosjektet jeg har deltatt i var etableringen av Posten HR-senter da Posten Norge "insourcet" alle administrative HR funksjoner. I SOS International fikk jeg erfaring med å jobbe Nordisk. Både med å bygge HR på tvers av landene og implementer strategi. De siste årene har jeg vært med å etablere entreprenøren Marti i Norge. 

I mine år som konsulent har jeg arbeidet mye som ledelsens sparringpartner i både operative og strategiske spørsmål. Ved flere anledninger har jeg bidratt i oppkjøps- og salgsprosesser. Strategiarbeid har jeg jobbet med gjennom mine styreverv.

Jeg har arbeidet i mange forskjellige bransjer

Sjekk ut mer på min LinkedIn profil; 

https://www.linkedin.com/in/j%C3%B8rgen-kreyberg-83020910/

Referanseuttalelser;

Anja Thyssen;

”I have had the pleasure to work with Jørgen at SOS international. Jørgen is a competent and experienced HR manager with in depth knowledge of the HR discipline. Additionally, Jørgen has extended interest in strategic organizational development which is expressed in his loyal and broad view in finding the best solutions whether the challenge is downscaling or merger”.

Tone Innerdal;

Jørgen var styremedlem i Mentometer AS i 5 år, et selskap jeg var med å starte i 2005 og fortsatt er medeier og ansatt i. Jørgen var en stor ressurs for vårt selskap. Han var med på å lede oss igjennom en omfattende strategiprosess. Hans kompetanse på området førte til at vi greide å stake ut riktig retning for firmaet og at vi fikk kartlagt hvilke rutiner som måtte på plass i vekstfasen selskapet var inne i.